Logo Ajuntament
Català   Castellano - Inici

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA - AUTOLIQUIDACIÓ D'ALTA EN EL PADRÓ - CONCEPTE 006

Es imprescindible per recuperar l'autoliquidació, cumplimentar tots els camps marcats amb (*).
 

WAI-AA WAG 1.0 PROORA

Secció d'IAE i d'IVTM de l'Ajuntament
Pça. Sta Eulàlia, 9-1er pis.
vehicles@palma.es
Tel. 971.22.59.00, extensions 1037,1015 i 1014