Logo Ajuntament

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA - AUTOLIQUIDACIÓ D'ALTA EN EL PADRÓ - CONCEPTE 006

Es imprescindible per continuar amb la tramitació, cumplimentar tots els camps marcats amb (*).

Adquirent

 
 

Per favor, comprovau que el topònim sigui l'actual. Altrament, és susceptible de ser traduït i/o actualitzat.

 

És obligatori una informació de contacte (email o telèfon)

Si marca aquesta casella es guardaran les dades introduides per la pròxima vegada que entri al formulari. En cas de desmarcarla, el formulari serà inicialitzat amb els valors per defecte.

Dades pel càlcul

Dades del vehicle

 

Per favor introdueixi el número de bastidor dues vegades. El número de bastidor ha de ser el correcte. En cas contrari, no serà acceptat per Tràfic.

Si marca aquesta casella es guardaran les dades introduides per la pròxima vegada que entri al formulari. En cas de desmarcarla, el formulari serà inicialitzat amb els valors per defecte.

Representant

Si marca aquesta casella es guardaran les dades introduides per la pròxima vegada que entri al formulari. En cas de desmarcarla, el formulari serà inicialitzat amb els valors per defecte.


WAI-AA WAG 1.0 PROORA

Secció d'IAE i d'IVTM de l'Ajuntament
Pça. Sta Eulàlia, 9-1er pis.
vehicles@palma.es
Tel. 971.22.59.00, extensions 1037,1015 i 1014